loukusa1.jpg
New image
garmin-ad-210x297-str...

METSÄHALLITUS on mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton vetämässä Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020–2022, jossa tuetaan virtavesikunnostuksia pienpoikasistutuksilla, emokalojen ylisiirroilla ja kalatiehankkeilla.

Merivaellukselle lähtevät poikaset tullaan ohjaamaan Haapakosken voimalaitokselle rakennettavaan alasvaellusväylään ja kiinniottolaitteeseen, josta poikaset siirretään alajuoksulle. Myös Iijoen ensimmäiselle voimalaitospadolle Raasakkaan on suunnitteilla kalatie ja kiinniottolaite.

Kutusoraikoiden puhtaana pysyminen varmistetaan esimerkiksi Loukusanjoella Metsähallituksen valuma-aluekunnostuksilla.

METSÄHALLITUS on yhteistyökumppanina myös Micropoliksen, Metsäkeskuksen ja Tapion Ojasta allikkoon -hankkeessa, jossa kartoitetaan kaikki Iijoen metsätalouden vesiensuojeluun soveltuvat suokohteet ravinteiden ja kiintoaineen pidättämiseksi.

Lukuisat paikalliset vesistökunnostajat tekevät niin ikään tärkeää työtä Iijoen vesistön tilan parantamiseksi.

Jokainen voi omalta osaltaan toimia virtavesien ja kalojen hyväksi. Metsähallitus kannustaakin kaikkia osallistumaan omalla teollaan Kalojen vuosi -kampanjaan. Osallistumistapoihin voi tutustua sivulla Eräluvat.fi/kalojenvuosi


LISÄÄ JUTTUA RULLAAMALLA


METSÄHALLITUS on mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton vetämässä Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020–2022, jossa tuetaan virtavesikunnostuksia pienpoikasistutuksilla, emokalojen ylisiirroilla ja kalatiehankkeilla.

Merivaellukselle lähtevät poikaset tullaan ohjaamaan Haapakosken voimalaitokselle rakennettavaan alasvaellusväylään ja kiinniottolaitteeseen, josta poikaset siirretään alajuoksulle. Myös Iijoen ensimmäiselle voimalaitospadolle Raasakkaan on suunnitteilla kalatie ja kiinniottolaite.

Kutusoraikoiden puhtaana pysyminen varmistetaan esimerkiksi Loukusanjoella Metsähallituksen valuma-aluekunnostuksilla.

METSÄHALLITUS on yhteistyökumppanina myös Micropoliksen, Metsäkeskuksen ja Tapion Ojasta allikkoon -hankkeessa, jossa kartoitetaan kaikki Iijoen metsätalouden vesiensuojeluun soveltuvat suokohteet ravinteiden ja kiintoaineen pidättämiseksi.

Lukuisat paikalliset vesistökunnostajat tekevät niin ikään tärkeää työtä Iijoen vesistön tilan parantamiseksi.

Jokainen voi omalta osaltaan toimia virtavesien ja kalojen hyväksi. Metsähallitus kannustaakin kaikkia osallistumaan omalla teollaan Kalojen vuosi -kampanjaan. Osallistumistapoihin voi tutustua sivulla Eräluvat.fi/kalojenvuosi


New image
loukusa1.jpg
garmin-ad-210x297-str...

Jahdissa&Kalassa

Jahdissa&Kalassa vie sinut upein kuvin ja ammattikirjoittajien jutuin sinne, missä haluaisit olla - metsästämässä, kalassa, erästelemässä tai ulkoilemassa. Olemme luettavissasi missä ja milloin tahansa.
Fullscreen