teno_utsjoenkoski_hei...

LIVOJOEN ja Loukusanjoen kunnostustyöt alkavat kesä–heinäkuussa kohteiden drone-kuvauksella, sekä kartoittamalla kalakantojen tila sähkökoekalastuksin.

Livojoella kartoitetaan myös raakkukanta sukeltamalla, jotta erittäin uhanalaista raakkua eli jokihelmisimpukkaa sisältävät kosket voidaan jättää kunnostusten ulkopuolelle. Loukusanjoella raakkukartoitus on tehty jo aiemmin, eikä lajia löytynyt alueelta.

Metsähallitus vastaa kunnostustyön ohjauksesta ja johtamisesta. Varsinaiset kunnostukset toteutetaan elo–lokakuun aikana urakoitsijoilta ostettuna työnä.

KOHTEISIIN kuljetetaan kymmeniä tuhansia kiloja kiviaineista kuuppakärryllisellä metsäkoneella ja helikopterilla. Koskien kiveämisessä käytetään muun muassa kaivinkoneita.

Loukusanjoen kunnostukset tehdään pääosin Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Livojoen yläosan kunnostukset rahoitetaan Lapin ELY-keskuksen myöntämällä avustuksella ja Helmi-rahalla.

Livojoen alaosan-, sekä pieni osa Loukusanjoen kunnostuksista ovat Iijoki-sopimuksen mukaisia kunnostuksia ja kustannuksista vastaavat ELY-keskus, PVO-vesivoima, Oulun kaupunki, Iin kunta, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta ja Metsähallitus.


LISÄÄ JUTTUA RULLAAMALLA


Livojoen ja Loukusanjoen kalakantojen tila kartoitetaan sähkökoekalastuksin."


"


LIVOJOEN ja Loukusanjoen kunnostustyöt alkavat kesä–heinäkuussa kohteiden drone-kuvauksella, sekä kartoittamalla kalakantojen tila sähkökoekalastuksin.

Livojoella kartoitetaan myös raakkukanta sukeltamalla, jotta erittäin uhanalaista raakkua eli jokihelmisimpukkaa sisältävät kosket voidaan jättää kunnostusten ulkopuolelle. Loukusanjoella raakkukartoitus on tehty jo aiemmin, eikä lajia löytynyt alueelta.

Metsähallitus vastaa kunnostustyön ohjauksesta ja johtamisesta. Varsinaiset kunnostukset toteutetaan elo–lokakuun aikana urakoitsijoilta ostettuna työnä.

KOHTEISIIN kuljetetaan kymmeniä tuhansia kiloja kiviaineista kuuppakärryllisellä metsäkoneella ja helikopterilla. Koskien kiveämisessä käytetään muun muassa kaivinkoneita.

Loukusanjoen kunnostukset tehdään pääosin Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Livojoen yläosan kunnostukset rahoitetaan Lapin ELY-keskuksen myöntämällä avustuksella ja Helmi-rahalla.

Livojoen alaosan-, sekä pieni osa Loukusanjoen kunnostuksista ovat Iijoki-sopimuksen mukaisia kunnostuksia ja kustannuksista vastaavat ELY-keskus, PVO-vesivoima, Oulun kaupunki, Iin kunta, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta ja Metsähallitus.


JUTTU JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

teno_utsjoenkoski_hei...

Jahdissa&Kalassa

Jahdissa&Kalassa vie sinut upein kuvin ja ammattikirjoittajien jutuin sinne, missä haluaisit olla - metsästämässä, kalassa, erästelemässä tai ulkoilemassa. Olemme luettavissasi missä ja milloin tahansa.
Fullscreen