teno_utsjoenkoski_hei...

METSÄHALLITUKSEN virtavesikunnostukset ovat osa laajempia ponnistuksia vaelluskalojen luontaisen elinkierron palauttamiseksi Iijokeen.

”Toimenpiteet ovat osa tavoitettamme palata tavallaan aikaan ennen uittoperkauksia, jolloin kalakannat olivat luontaisia. Haluamme nähdä lohen nousevan tulevaisuudessa taas Iijokeen”, kertoo Metsähallituksen eräsuunnittelija Eero Hartikainen.

EDELLISKERRAN Livojoen kosket on kunnostettu uittoperkauksien jäljiltä 1990-luvun alussa, jolloin pääasiallisena kunnostustoimenpiteenä oli koskien kiveäminen. Lisääntymis- ja poikasalueita ei juuri tehty, joten täydennyskunnostusten toimenpiteinä ovat nyt kutuun soveltuvien soraikkojen ja poikaskivikkojen tekeminen virtapaikkoihin harjukselle, taimenelle ja lohelle.

Livojoen yläosalla kunnostetaan alkusyksyn aikana Metsähallituksen alueella sijaitsevat kolme koskea, Mustakoski, Pitkäkoski ja Niskakoski. Joen alaosalla kunnostetaan viisi osakaskuntien alueella sijaitsevaa koskea, Ruuhenkoski, Hillinkoski, Peurakoski, Pistelinkoski ja Hanhikoski.

Loukusanjoella kunnostuksia tehdään Myllykosken ja Pitkänsuvannonkosken välillä yksityisvesialueella. Loukusanjoella on aiemmin tehty vain pienimuotoista kiveämistä, joten kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentamisen lisäksi koskien virtausta monipuolistetaan nyt kiveämällä.

Myös muutamiin perkausten vuoksi kuivilleen jääneisiin jokiuomiin palautetaan vesi.


LISÄÄ JUTTUA RULLAAMALLA


Haluamme nähdä lohen nousevan tulevaisuudessa taas Iijokeen."


"


METSÄHALLITUKSEN virtavesikunnostukset ovat osa laajempia ponnistuksia vaelluskalojen luontaisen elinkierron palauttamiseksi Iijokeen.

”Toimenpiteet ovat osa tavoitettamme palata tavallaan aikaan ennen uittoperkauksia, jolloin kalakannat olivat luontaisia. Haluamme nähdä lohen nousevan tulevaisuudessa taas Iijokeen”, kertoo Metsähallituksen eräsuunnittelija Eero Hartikainen.

EDELLISKERRAN Livojoen kosket on kunnostettu uittoperkauksien jäljiltä 1990-luvun alussa, jolloin pääasiallisena kunnostustoimenpiteenä oli koskien kiveäminen. Lisääntymis- ja poikasalueita ei juuri tehty, joten täydennyskunnostusten toimenpiteinä ovat nyt kutuun soveltuvien soraikkojen ja poikaskivikkojen tekeminen virtapaikkoihin harjukselle, taimenelle ja lohelle.

Livojoen yläosalla kunnostetaan alkusyksyn aikana Metsähallituksen alueella sijaitsevat kolme koskea, Mustakoski, Pitkäkoski ja Niskakoski. Joen alaosalla kunnostetaan viisi osakaskuntien alueella sijaitsevaa koskea, Ruuhenkoski, Hillinkoski, Peurakoski, Pistelinkoski ja Hanhikoski.

Loukusanjoella kunnostuksia tehdään Myllykosken ja Pitkänsuvannonkosken välillä yksityisvesialueella. Loukusanjoella on aiemmin tehty vain pienimuotoista kiveämistä, joten kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentamisen lisäksi koskien virtausta monipuolistetaan nyt kiveämällä.

Myös muutamiin perkausten vuoksi kuivilleen jääneisiin jokiuomiin palautetaan vesi.


JUTTU JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

kaivinkonetyo.jpg

Jahdissa&Kalassa

Jahdissa&Kalassa vie sinut upein kuvin ja ammattikirjoittajien jutuin sinne, missä haluaisit olla - metsästämässä, kalassa, erästelemässä tai ulkoilemassa. Olemme luettavissasi missä ja milloin tahansa.
Fullscreen