img_9782.jpg

Koiratarhan sijainti

Useimmille koirille on tärkeää päästä näkemään mitä ympäristössä tapahtuu, ja tämä on viihtyvyyden sekä virikkeellisyyden kannalta merkittävää. Vilkkaalla paikalla voi olla myös tarpeellista hieman rajata koiran ulottuvuutta tarkkailla naapuristoaan, ainakin helposti haukkuvilla ja vilinästä stressaantuvilla koirilla. Taajamissa koiran jatkuva haukunta koettelee helposti myös naapurisopua.

Eläinsuojeluasetus (674/2010 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100674 ) määrittelee sijainnin: ”Koiran pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava sellaisia, että koiralla on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.”

Sisäkoiralle on kätevää rajata tarha talon takapihalta, niin että takaovesta tai apukeittiöstä pääsee suoraan tarhaan. Samalla talon seinusta vähentää aitamateriaalin tarvetta, koska se toimii yhtenä sivuna. Myös autotallista tai varastosta voidaan erottaa koiraluukusta kuljettava turvallinen sisätila ja käyttää rakennuksen sivustaa osana aitausta.

Koiratarhan koko

Ulkokoirille on monesti järkevää rakentaa isokokoinen tarha irti talosta ja varustaa se kunnolla eristetyllä/lämmitetyllä kopilla. Mitä pidempään koira päivittäin majailee tarhassa, sitä tärkeämpää on panostaa tarhan kokoon.

Kun metsästyskoira painaa esimerkiksi 30 kiloa, on tarhan ehdoton vähimmäispinta-ala 10 m2 ja kahdelle koiralle 14 m 2 . Tarha ei kuitenkaan käytännössä voi olla liian iso. Jos samassa aitauksessa on useita koiria, täytyy kaikille riittää rauhaisa sija, jotta sopuisa yhteiselämä olisi mahdollista.

Tarhassa pitää mahtua tekemään koiruuksia, leikkimään ja kaivamaan kuoppia. Aitauksesta pitää lisäksi löytyä säänsuojaa kaikille keleille sateesta paahteeseen. Kivet, puut, kannot ja maastonmuodot luovat viihtyisyyttä.

Eläinsuojeluasetus määrittelee asian: ”Ulkona muutoin kuin tilapäisesti pidettävällä koiralla sekä koiratarhassa pidettävällä koiralla on oltava mahdollisuus päästä asianmukaiseen koppiin tai muuhun tarkoituksenmukaiseen lepopaikkaan, jossa sillä on riittävä suoja sääoloja vastaan. Koiratarhan koossa on otettava huomioon koiran tai koirien rotu, koko ja lukumäärä.”

”Ulkotarhan maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava eläinlajille sopivia. Pohjan on oltava sellainen, että se voidaan pitää kuivana. Tarvittaessa maapohjan on oltava salaojitettu tai viemäröity. Tarha ei saa olla liukas siten, että siitä aiheutuu eläimelle vahingoittumisen vaaraa.”

”Koirankopin tai muun sitä vastaavan säänsuojan on oltava kooltaan, rakenteiltaan ja varustukseltaan koiralle sopiva. Seinien, katon ja lattian on oltava tiiviitä ja tarvittaessa lämpöeristettyjä. Pohjan on oltava irti maanpinnasta. Lämpötilan ja ilmanlaadun on oltava koiralle sopivia.”

”Kulkuaukon on oltava sellainen, että koiralle ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa. Kulkuaukko on tarvittaessa varustettava sopivalla läpällä. Lattia on pidettävä puhtaana ja kuivana. Koiralla on oltava käytössään makuualusta.”

Itsestään selvää on, että isokaan ulkotarha ei riitä tyydyttämään metsästyskoiran liikunnantarvetta, ja laki määrittelee yleisiä vaatimuksia: ”Täysikasvuista koiraa on ulkoilutettava päivittäin riittävän usein, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä koiran liikunnantarpeen tyydyttämiseen. Ulkona saa ympärivuotisesti pitää vain sellaisia koirarotuja, jotka soveltuvat jatkuvaan ulkona olemiseen.”

LISÄÄ JUTTUA

RULLAAMALLA

JUTTU JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

Koiratarhan sijainti

Useimmille koirille on tärkeää päästä näkemään mitä ympäristössä tapahtuu, ja tämä on viihtyvyyden sekä virikkeellisyyden kannalta merkittävää. Vilkkaalla paikalla voi olla myös tarpeellista hieman rajata koiran ulottuvuutta tarkkailla naapuristoaan, ainakin helposti haukkuvilla ja vilinästä stressaantuvilla koirilla. Taajamissa koiran jatkuva haukunta koettelee helposti myös naapurisopua.

Eläinsuojeluasetus (674/2010 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100674 ) määrittelee sijainnin: ”Koiran pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava sellaisia, että koiralla on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.”

Sisäkoiralle on kätevää rajata tarha talon takapihalta, niin että takaovesta tai apukeittiöstä pääsee suoraan tarhaan. Samalla talon seinusta vähentää aitamateriaalin tarvetta, koska se toimii yhtenä sivuna. Myös autotallista tai varastosta voidaan erottaa koiraluukusta kuljettava turvallinen sisätila ja käyttää rakennuksen sivustaa osana aitausta.

Koiratarhan koko

Ulkokoirille on monesti järkevää rakentaa isokokoinen tarha irti talosta ja varustaa se kunnolla eristetyllä/lämmitetyllä kopilla. Mitä pidempään koira päivittäin majailee tarhassa, sitä tärkeämpää on panostaa tarhan kokoon.

Kun metsästyskoira painaa esimerkiksi 30 kiloa, on tarhan ehdoton vähimmäispinta-ala 10 m2 ja kahdelle koiralle 14 m 2 . Tarha ei kuitenkaan käytännössä voi olla liian iso. Jos samassa aitauksessa on useita koiria, täytyy kaikille riittää rauhaisa sija, jotta sopuisa yhteiselämä olisi mahdollista.

Tarhassa pitää mahtua tekemään koiruuksia, leikkimään ja kaivamaan kuoppia. Aitauksesta pitää lisäksi löytyä säänsuojaa kaikille keleille sateesta paahteeseen. Kivet, puut, kannot ja maastonmuodot luovat viihtyisyyttä.

Eläinsuojeluasetus määrittelee asian: ”Ulkona muutoin kuin tilapäisesti pidettävällä koiralla sekä koiratarhassa pidettävällä koiralla on oltava mahdollisuus päästä asianmukaiseen koppiin tai muuhun tarkoituksenmukaiseen lepopaikkaan, jossa sillä on riittävä suoja sääoloja vastaan. Koiratarhan koossa on otettava huomioon koiran tai koirien rotu, koko ja lukumäärä.”

”Ulkotarhan maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava eläinlajille sopivia. Pohjan on oltava sellainen, että se voidaan pitää kuivana. Tarvittaessa maapohjan on oltava salaojitettu tai viemäröity. Tarha ei saa olla liukas siten, että siitä aiheutuu eläimelle vahingoittumisen vaaraa.”

”Koirankopin tai muun sitä vastaavan säänsuojan on oltava kooltaan, rakenteiltaan ja varustukseltaan koiralle sopiva. Seinien, katon ja lattian on oltava tiiviitä ja tarvittaessa lämpöeristettyjä. Pohjan on oltava irti maanpinnasta. Lämpötilan ja ilmanlaadun on oltava koiralle sopivia.”

”Kulkuaukon on oltava sellainen, että koiralle ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa. Kulkuaukko on tarvittaessa varustettava sopivalla läpällä. Lattia on pidettävä puhtaana ja kuivana. Koiralla on oltava käytössään makuualusta.”

Itsestään selvää on, että isokaan ulkotarha ei riitä tyydyttämään metsästyskoiran liikunnantarvetta, ja laki määrittelee yleisiä vaatimuksia: ”Täysikasvuista koiraa on ulkoilutettava päivittäin riittävän usein, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä koiran liikunnantarpeen tyydyttämiseen. Ulkona saa ympärivuotisesti pitää vain sellaisia koirarotuja, jotka soveltuvat jatkuvaan ulkona olemiseen.”


img_9782.jpg

Jahdissa&Kalassa

Jahdissa&Kalassa vie sinut upein kuvin ja ammattikirjoittajien jutuin sinne, missä haluaisit olla - metsästämässä, kalassa, erästelemässä tai ulkoilemassa. Olemme luettavissasi missä ja milloin tahansa.
Fullscreen