20180806_120528.jpg

Uskomme, että merellä tapahtuu nyt jotakin, joka heikentää lohien eloonjääntiä." 


"

New image

”VUOSIKYMMENIÄ jatkunut varsin reipaskaan kalastus ei yksin selitä lähivuosien nopeasti romahtanutta lohennousua. Uskomme, että merellä tapahtuu nyt jotakin, joka heikentää lohien eloonjääntiä. Liittyykö se kalojen ravintoon, veden happamuuteen, lämpötilaan vai kenties merivirtoihin, sitä emme vielä tiedä. Myöskään nykyisin yhä tiukemmin rajoitettu merikalastus ei yksin selitä tällaista kantojen heikkenemistä.”

Epäilyjä merellä tapahtuvista muutoksista tukee sekin, että muun muassa Kanadassa on lohijokia, joihin ei palaa juuri lainkaan niissä syntyneitä lohia, vaikka joissa tai läheisillä merialueilla ei ole kalastettu lainkaan.

JOKIVARREN asukkaat ovat viime vuosina raportoineet, että haukien ja muiden lohenpoikasia syövien petokalojen määrä on kasvanut Tenon vesistössä. Erkinaro pitää sitä ilmaston lämpenemisen myötä täysin mahdollisena, mutta ei saatavilla olevan hajatiedon perusteella usko, että se selittäisi Tenon lohikannan nykytilaa.

”Pikemminkin petokalat voivat olla yksi lisäleikkuri lohikannassa, jonka kyky sietää häiriötekijöitä on heikentynyt. Haukien poistaminen voi toki paikallisesti parantaa lohenpoikasten selviytymistä, mutta se voi väärin toteutettuna tuottaa myös päinvastaisen tuloksen. Isot hauet vähentävät tehokkaasti omia lajitovereitaan”, Erkinaro pohtii.

Erkinaron ydinviesti on todella monelle jokivarren asukkaalle, mökkiläiselle ja kalastusmatkailijalle – Tenon rannassa vuosikausia asuneelle tutkijalle itselleenkin – hälyttävä ja raskas.

”Valitettava tosiasia on, että mitään tilanteen nopeasti korjaavaa toimenpidettä ei ole. Ainoa lohien kuolevuuteen suoraan vaikuttava tekijä, johon juuri nyt voidaan välittömästi vaikuttaa, on kalastuksen merkittävä rajoittaminen.”

”VUOSIKYMMENIÄ jatkunut varsin reipaskaan kalastus ei yksin selitä lähivuosien nopeasti romahtanutta lohennousua. Uskomme, että merellä tapahtuu nyt jotakin, joka heikentää lohien eloonjääntiä. Liittyykö se kalojen ravintoon, veden happamuuteen, lämpötilaan vai kenties merivirtoihin, sitä emme vielä tiedä. Myöskään nykyisin yhä tiukemmin rajoitettu merikalastus ei yksin selitä tällaista kantojen heikkenemistä.”

Epäilyjä merellä tapahtuvista muutoksista tukee sekin, että muun muassa Kanadassa on lohijokia, joihin ei palaa juuri lainkaan niissä syntyneitä lohia, vaikka joissa tai läheisillä merialueilla ei ole kalastettu lainkaan.

JOKIVARREN asukkaat ovat viime vuosina raportoineet, että haukien ja muiden lohenpoikasia syövien petokalojen määrä on kasvanut Tenon vesistössä. Erkinaro pitää sitä ilmaston lämpenemisen myötä täysin mahdollisena, mutta ei saatavilla olevan hajatiedon perusteella usko, että se selittäisi Tenon lohikannan nykytilaa.

”Pikemminkin petokalat voivat olla yksi lisäleikkuri lohikannassa, jonka kyky sietää häiriötekijöitä on heikentynyt. Haukien poistaminen voi toki paikallisesti parantaa lohenpoikasten selviytymistä, mutta se voi väärin toteutettuna tuottaa myös päinvastaisen tuloksen. Isot hauet vähentävät tehokkaasti omia lajitovereitaan”, Erkinaro pohtii.

Erkinaron ydinviesti on todella monelle jokivarren asukkaalle, mökkiläiselle ja kalastusmatkailijalle – Tenon rannassa vuosikausia asuneelle tutkijalle itselleenkin – hälyttävä ja raskas.

”Valitettava tosiasia on, että mitään tilanteen nopeasti korjaavaa toimenpidettä ei ole. Ainoa lohien kuolevuuteen suoraan vaikuttava tekijä, johon juuri nyt voidaan välittömästi vaikuttaa, on kalastuksen merkittävä rajoittaminen.”

New image
20180806_120528.jpg

Jahdissa&Kalassa

Jahdissa&Kalassa vie sinut upein kuvin ja ammattikirjoittajien jutuin sinne, missä haluaisit olla - metsästämässä, kalassa, erästelemässä tai ulkoilemassa. Olemme luettavissasi missä ja milloin tahansa.
Fullscreen