20200712_154403-1.jpg

ERÄTARKASTAJAT tarkastivat vuonna 2020 yhteensä 2 216 metsästäjää (edellisvuonna 2 342), ja valtaosalla heistä, 96,7 prosentilla, olivat metsästykseen liittyvät asiat kunnossa. Rikkeitä todettiin yhteensä 74 kappaletta.

Sanktioita jouduttiin jakamaan muun muassa aseen kuljetuksiin liittyvistä rikkomuksista, lyijyhaulien käytöstä vesilinnustuksessa, metsästyksenjohtajan laiminlyönneistä sekä kanalintujen tielle ampumisista. Metsästyslupia puuttui 19 tarkastetulta metsästäjältä.

KALASTUKSEN osalta tilanne parani edellisvuoteen verrattuna. Kalastukseen liittyviä tarkastuksia tehtiin 2 359 kappaletta (edellisvuonna 2 674), ja 89,3 prosentissa (+ 5,5) tarkastuksista asiat olivat kunnossa. Rikkeitä todettiin 253 (- 41,4 prosenttia).

Valtaosa rikkeistä koski puutteita pyydysten merkinnöissä ja kalastonhoitomaksun laiminlyöntiä. Kalastusoikeuden omistajan lupa puuttui 111 tapauksessa.

Maastoliikenteenvalvonnan painopisteet ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Lumipeitteisenä aikana niin sanottu syvänlumenkelkkailu urien ja reittien ulkopuolella on yleistynyt. Loppukesästä ja syksyisin mönkijöitä käytetään apuna marjastuksessa ja metsästyksessä.

Maastossa tehtiin 507 tarkastusta (edellisvuonna 671), ja asiat olivat kunnossa 72,8 prosentilla (-1,5 prosenttia) maastossa liikkuneista.

ERÄTARKASTAJIEN suorittamasta valvonnasta lähes puolet suuntautuu erilaisille luonnonsuojelualueille. Viime vuonna erityisesti kansallispuistojen kävijämäärät lisääntyivät huomattavasti ja niinpä myös luonnonsuojeluun liittyvien tarkastusten määrä kasvoi.

Näitä tarkastuksia tehtiin 568 kappaletta (edellisvuonna 437), ja rikkeiden osuus näistä tarkastuksista oli 6,3 prosenttia (- 3,1 prosenttia). Tyypillisin luonnonsuojelurike oli suojelualueiden järjestyssääntöjen rikkominen, esimerkiksi avotulen teko kielletyille alueille tai rajoitusalueilla kielletty liikkuminen.

SUURPETOJEN lailliseen pyyntiin sekä epäiltyyn laittomaan tappamiseen ja häirintään liittyviä tarkastuksia tehtiin 414 kappaletta (edellisvuonna 301). Erätarkastajien kautta tutkintaan eteni neljä suurpetoihin liittyvää törkeää metsästysrikosta.

Kolme tapahtui laillisen karhunpyynnin yhteydessä, ja yksi tapaus liittyi ahman laittomaan tappamiseen. Erätarkastajat tekivät poliisin, rajan ja tullin kanssa viime vuonna yhteensä 248 yhteisvalvontaa (edellisvuonna 366).

Koronapandemian tuomien rajoitusten sekä tehtävien priorisoinnin vuoksi yhteisvalvontoja jouduttiin vähentämään erityisesti Rajavartiolaitoksen kanssa.

LISÄÄ JUTTUA RULLAAMALLA


New image

ERÄTARKASTAJAT tarkastivat vuonna 2020 yhteensä 2 216 metsästäjää (edellisvuonna 2 342), ja valtaosalla heistä, 96,7 prosentilla, olivat metsästykseen liittyvät asiat kunnossa. Rikkeitä todettiin yhteensä 74 kappaletta.

Sanktioita jouduttiin jakamaan muun muassa aseen kuljetuksiin liittyvistä rikkomuksista, lyijyhaulien käytöstä vesilinnustuksessa, metsästyksenjohtajan laiminlyönneistä sekä kanalintujen tielle ampumisista. Metsästyslupia puuttui 19 tarkastetulta metsästäjältä.

KALASTUKSEN osalta tilanne parani edellisvuoteen verrattuna. Kalastukseen liittyviä tarkastuksia tehtiin 2 359 kappaletta (edellisvuonna 2 674), ja 89,3 prosentissa (+ 5,5) tarkastuksista asiat olivat kunnossa. Rikkeitä todettiin 253 (- 41,4 prosenttia).

Valtaosa rikkeistä koski puutteita pyydysten merkinnöissä ja kalastonhoitomaksun laiminlyöntiä. Kalastusoikeuden omistajan lupa puuttui 111 tapauksessa.

Maastoliikenteenvalvonnan painopisteet ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Lumipeitteisenä aikana niin sanottu syvänlumenkelkkailu urien ja reittien ulkopuolella on yleistynyt. Loppukesästä ja syksyisin mönkijöitä käytetään apuna marjastuksessa ja metsästyksessä.

Maastossa tehtiin 507 tarkastusta (edellisvuonna 671), ja asiat olivat kunnossa 72,8 prosentilla (-1,5 prosenttia) maastossa liikkuneista.

ERÄTARKASTAJIEN suorittamasta valvonnasta lähes puolet suuntautuu erilaisille luonnonsuojelualueille. Viime vuonna erityisesti kansallispuistojen kävijämäärät lisääntyivät huomattavasti ja niinpä myös luonnonsuojeluun liittyvien tarkastusten määrä kasvoi.

Näitä tarkastuksia tehtiin 568 kappaletta (edellisvuonna 437), ja rikkeiden osuus näistä tarkastuksista oli 6,3 prosenttia (- 3,1 prosenttia). Tyypillisin luonnonsuojelurike oli suojelualueiden järjestyssääntöjen rikkominen, esimerkiksi avotulen teko kielletyille alueille tai rajoitusalueilla kielletty liikkuminen.

SUURPETOJEN lailliseen pyyntiin sekä epäiltyyn laittomaan tappamiseen ja häirintään liittyviä tarkastuksia tehtiin 414 kappaletta (edellisvuonna 301). Erätarkastajien kautta tutkintaan eteni neljä suurpetoihin liittyvää törkeää metsästysrikosta.

Kolme tapahtui laillisen karhunpyynnin yhteydessä, ja yksi tapaus liittyi ahman laittomaan tappamiseen. Erätarkastajat tekivät poliisin, rajan ja tullin kanssa viime vuonna yhteensä 248 yhteisvalvontaa (edellisvuonna 366).

Koronapandemian tuomien rajoitusten sekä tehtävien priorisoinnin vuoksi yhteisvalvontoja jouduttiin vähentämään erityisesti Rajavartiolaitoksen kanssa.

New image
20200712_154403-1.jpg

Jahdissa&Kalassa

Jahdissa&Kalassa vie sinut upein kuvin ja ammattikirjoittajien jutuin sinne, missä haluaisit olla - metsästämässä, kalassa, erästelemässä tai ulkoilemassa. Olemme luettavissasi missä ja milloin tahansa.
Fullscreen