TOIMITUSKUNTA
Sanna ja Antti Kokko
- Juha Tissari
- Aki Tikkanen
- Taina Lahtinen
- Mats Gyllsand
- Team Winz:
Michael Nitz
- Layout ja grafiikka:
Ida Lähdesmäki
- Kotisivut ja sosiaalinen media:
Sara Lähdesmäki
Suoherra:
- Harri Matikainen
PÄÄTOIMITTAJA
TOIMITTAJA
ILMOITUSMYYNTI
Jussi Lähdesmäki
Miika Manninen
Jari Nivala
Anna palautetta ja
vinkkaa juttuaiheita!
toimitus@jahdissa.fi
Kerro, mistä haluat
tietää tai kertoa!
miika@jahdissa.fi
Haluatko tehokkaan
ja nykyaikaisen ilmoituksen?
Ole yhteydessä Jariin!
jari.nivala@freetimemedia.fi
PÄÄKIRJOITUS
Jussi Lähdesmäki
SORSAJAHTI
LAUANTAINA
alkamaan

KESKUSTAN va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Han­na­kai­sa Heik­ki­nen esit­tää, et­tä met­säs­ty­sa­se­tus­ta muu­te­taan niin, et­tä sor­sas­tuk­sen al­ka­mis­päi­vä oli­si ai­na lau­an­tai.

Jos sorsajahti alkaisi aina lau­an­tai­na, se hyö­dyt­täi­si Heikkisen mukaan käy­tän­nös­sä kaik­kia. Se toi­si tasa-ar­voa met­säs­tä­jien kes­kuu­teen ja ennakoitavuutta työ­e­lä­mään. Muutos lisäisi näin tuot­ta­vuut­takin.

Ajatus on pohtimisen arvoinen. Ei siksi, että se on keskustan kansanedustajan esittämä, eikä siitä huolimatta, vaan siksi, että sillä on selkeät, järkevät perustelut.

Avaus on sorsajahdin suosituin ja parhaiten saalista antava päivä. Jos se olisi lauantai, mukaan pääsisivät nekin, joilla on arkena töitä. Avaukseen säästetyt lomat voisi pitää muulloin. Myös ne koululaiset, jotka eivät saa metsästyskorttia näyttämällä (!) koulusta vapaata, pääsisivät mukaan.

METSÄSTYSASETUKSESSA on monenlaista korjattavaa ja korjattavat kohdat vaihtelevat sen mukaan, keneltä asiaa kysytään. Mutta on varmasti totta, että sorsakauden avaus aiheuttaa tyhjäkäyntiä sekä työelämässä että kouluissa. 

”Iso osa sor­sas­ta­jis­ta ei pää­se aloi­tuk­seen ar­jen vel­voit­tei­den vuok­si. Myös kou­luis­sa pois­sa­o­lo­lu­vat ovat kou­lu­koh­tai­sia. Lau­an­tai­na al­ka­va sor­san­met­säs­tys vai­kut­tai­si po­si­tii­vi­ses­ti kym­me­niin tu­han­siin met­säs­tä­jiin ja sa­mal­la laa­jem­min koko yh­teis­kun­nan toi­mi­vuu­teen”, Heikkinen perustelee Suomenmaa-lehden jutussa.

Poh­jois-Sa­von alu­eel­li­sen riis­ta­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Ris­to Jun­tu­nen on samaa mieltä Heikkisen kanssa. Juntunen on selvitellyt, kuinka metsästäjät suhtautuvat ajatukseen, että sorsakausi avattaisiin lauantaina. Hän kertoo saaneensa ajatukselle heiltä yksimielisen tuen.   

SOSIAALISESSA mediassa käydyssä keskustelussa ei oltu niin yksimielisiä. Muutoksen kannattajia oli toki paljon. Ja osa sen vastustajista vastustaa periaatteesta kaikkea, eikä esitä – tässäkään tapauksessa – lainkaan perusteluja.

Suuri osa perusteluja esittäneistä vastustajista vetosi eri sanoin siihen, että lomat voi ja pitää suunnitella niin, että avauspäivä on vapaa. Perustelu on sikäli outo, että jos avaus olisi lauantaina, kenenkään arkisin työssä käyvän – siis vastustajienkaan – ei tarvitsisi lomiaan siihen ajoittaa.

Kyynikko voisi olla lukevinaan perustelujen rivien välistä että ne, joilla lomaan on mahdollisuus, eivät halua, että kaikki halukkaat pääsevät avaukseen mukaan.

Sekään, että nyt koululaisilta – siis metsästäviltä koululaisilta – viedään yksi vapaapäivä, ei ole hyvä peruste vastustaa muutosta. Se on huono peruste.

Koska en keksinyt – enkä löytänyt – järkeviä avauksen lauantaiksi siirtämistä vastustavia perusteluja, kannatan sitä ja ehdotan uudeksi avauspäiväksi elokuun kolmatta lauantaita. Jos kuulen järkeviä perusteluja, olen valmis muuttamaan mielipiteeni.

JULKAISUPÄIVÄ 7.2. 2020

PÄÄTOIMITTAJA
Jussi Lähdesmäki
Anna palautetta ja
vinkkaa juttuaiheita!
toimitus@jahdissa.fi
ILMOITUSMYYNTI
TOIMITTAJA
Miika Manninen
Jari Nivala
Kerro, mistä haluat
tietää tai kertoa!
miika@jahdissa.fi
Haluatko tehokkaan
ja nykyaikaisen ilmoituksen?
Ole yhteydessä Jariin!
jari.nivala@freetimemedia.fi
TOIMITUSKUNTA
- Layout ja grafiikka:
Ida Lähdesmäki
- Kotisivut ja sosiaalinen media:
Sara Lähdesmäki
Suoherra:
Sanna ja Antti Kokko
- Juha Tissari
- Aki Tikkanen
- Taina Lahtinen
- Mats Gyllsand
- Team Winz:
Michael Nitz
PÄÄKIRJOITUS
Jussi Lähdesmäki
SORSAJAHTI
alkamaan
LAUANTAINA

KESKUSTAN va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Han­na­kai­sa Heik­ki­nen esit­tää, et­tä met­säs­ty­sa­se­tus­ta muu­te­taan niin, et­tä sor­sas­tuk­sen al­ka­mis­päi­vä oli­si ai­na lau­an­tai.

Jos sorsajahti alkaisi aina lau­an­tai­na, se hyö­dyt­täi­si Heikkisen mukaan käy­tän­nös­sä kaik­kia. Se toi­si tasa-ar­voa met­säs­tä­jien kes­kuu­teen ja ennakoitavuutta työ­e­lä­mään. Muutos lisäisi näin tuot­ta­vuut­takin.

Ajatus on pohtimisen arvoinen. Ei siksi, että se on keskustan kansanedustajan esittämä, eikä siitä huolimatta, vaan siksi, että sillä on selkeät, järkevät perustelut.

Avaus on sorsajahdin suosituin ja parhaiten saalista antava päivä. Jos se olisi lauantai, mukaan pääsisivät nekin, joilla on arkena töitä. Avaukseen säästetyt lomat voisi pitää muulloin. Myös ne koululaiset, jotka eivät saa metsästyskorttia näyttämällä (!) koulusta vapaata, pääsisivät mukaan.

METSÄSTYSASETUKSESSA on monenlaista korjattavaa ja korjattavat kohdat vaihtelevat sen mukaan, keneltä asiaa kysytään. Mutta on varmasti totta, että sorsakauden avaus aiheuttaa tyhjäkäyntiä sekä työelämässä että kouluissa. 

”Iso osa sor­sas­ta­jis­ta ei pää­se aloi­tuk­seen ar­jen vel­voit­tei­den vuok­si. Myös kou­luis­sa pois­sa­o­lo­lu­vat ovat kou­lu­koh­tai­sia. Lau­an­tai­na al­ka­va sor­san­met­säs­tys vai­kut­tai­si po­si­tii­vi­ses­ti kym­me­niin tu­han­siin met­säs­tä­jiin ja sa­mal­la laa­jem­min koko yh­teis­kun­nan toi­mi­vuu­teen”, Heikkinen perustelee Suomenmaa-lehden jutussa.

Poh­jois-Sa­von alu­eel­li­sen riis­ta­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Ris­to Jun­tu­nen on samaa mieltä Heikkisen kanssa. Juntunen on selvitellyt, kuinka metsästäjät suhtautuvat ajatukseen, että sorsakausi avattaisiin lauantaina. Hän kertoo saaneensa ajatukselle heiltä yksimielisen tuen.   

SOSIAALISESSA mediassa käydyssä keskustelussa ei oltu niin yksimielisiä. Muutoksen kannattajia oli toki paljon. Ja osa sen vastustajista vastustaa periaatteesta kaikkea, eikä esitä – tässäkään tapauksessa – lainkaan perusteluja.

Suuri osa perusteluja esittäneistä vastustajista vetosi eri sanoin siihen, että lomat voi ja pitää suunnitella niin, että avauspäivä on vapaa. Perustelu on sikäli outo, että jos avaus olisi lauantaina, kenenkään arkisin työssä käyvän – siis vastustajienkaan – ei tarvitsisi lomiaan siihen ajoittaa.

Kyynikko voisi olla lukevinaan perustelujen rivien välistä että ne, joilla lomaan on mahdollisuus, eivät halua, että kaikki halukkaat pääsevät avaukseen mukaan.

Sekään, että nyt koululaisilta – siis metsästäviltä koululaisilta – viedään yksi vapaapäivä, ei ole hyvä peruste vastustaa muutosta. Se on huono peruste.

Koska en keksinyt – enkä löytänyt – järkeviä avauksen lauantaiksi siirtämistä vastustavia perusteluja, kannatan sitä ja ehdotan uudeksi avauspäiväksi elokuun kolmatta lauantaita. Jos kuulen järkeviä perusteluja, olen valmis muuttamaan mielipiteeni.

Julkaisupäivä  7.2. 2020

- Harri Matikainen

Lisätietoja

Jahdissa&Kalassa on ilmainen, korkealuokkainen outdoor-media netissä. Lukeminen on helppoa ja täysin vapaata - ei rekisteröitymistä tai sitoutumista!

Ota meihin yhteyttä

Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen toimitus@jahdissa.fi tai lähettää yksityisviestin Facebookissa @jahdissakalassa. Toimituksellisissa asioissa voit soittaa Jussi Lähdesmäelle 040 8291603. Kaupallisissa asioissa sinua palvelee Jari Nivala 050 3854369.
Please enter your name
Please enter a correct e-mail address
Please enter a comment
Thank you! Your message has been sent.
Something went wrong while submitting the form. Try again.

Jaa kaverille

Forward this page by e-mail or share it directly on social media.

Hae tästä julkaisusta

Lisää hakusanoja sivun löytämiseksi tästä julkaisusta.
Minimal length to search is 3 characters

Jahdissa&Kalassa

Jahdissa&Kalassa vie sinut upein kuvin ja ammattikirjoittajien jutuin sinne, missä haluaisit olla - metsästämässä, kalassa, erästelemässä tai ulkoilemassa. Olemme luettavissasi missä ja milloin tahansa.
Fullscreen